Cyfrowy Polsat ogłosi wezwanie na własne akcje

dodano: 2021-09-27 19:52
autor: Anita Kaźmierska | źródło: Cyfrowy Polsat/satkurier.pl

Zygmunt Solorz-Żak fot. K.Dubiel 27 września br. Cyfrowy Polsat zawarł z podmiotami dominującymi - Reddev Investments Limited oraz Zygmuntem Solorzem - porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Zamiarem jest nabycie w ramach wezwania nie więcej niż 82.904.517 akcji własnych spółki, w cenie 35 zł za akcję. Jednocześnie Zygmunt Solorz wydał oświadczenie dotyczące Grupy Polsat Plus.

Zygmunt Solorz fot. Polsat/K.Dubiel


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
27 września br. zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych spółki. Zgodnie z uchwałą, zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o:
  • zawarciu z podmiotami dominującymi - Reddev Investments Limited oraz Zygmuntem Solorzem - porozumienia dotyczącego wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania;
  • ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;
  • ustanowieniu wymaganego prawem zabezpieczenia w związku z ogłoszeniem wezwania w kwocie nie większej niż 2,91 mld zł i w tym zakresie o zawarciu umowy, której przedmiotem będzie zlecenie bankowi wystawienia gwarancji bankowej oraz możliwość zaciągnięcia przez spółkę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie odpowiadającej kwocie zabezpieczenia, z którego środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ceny nabycia akcji spółki nabywanych w ramach wezwania.

Rada nadzorcza wyraziła zgodę na ogłoszenie wezwania, pozyskanie przez spółkę zabezpieczenia oraz zawarcie przez spółkę porozumienia. Zgodnie z porozumieniem, podmiotami nabywającymi akcje w ramach wezwania będą Reddev Investments Limited oraz Cyfrowy Polsat. Zamiarem spółki jest nabycie w ramach wezwania nie więcej niż 82.904.517 akcji własnych spółki, a cena oferowana za akcję w wezwaniu została określona przez strony porozumienia na 35 zł.

Jak czytamy w raporcie Cyfrowego Polsatu, z uwagi na ograniczenia nałożone na spółkę przez kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje spółki w ramach wezwania będzie również Reddev. Reddev nie ma intencji nabywania akcji spółki w ramach wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze spółką i wspierać spółkę w przeprowadzeniu wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że spółka nie może samodzielnie przeprowadzić wezwania.

Nabycie akcji w ramach wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie co najmniej 2,9 mld zł.

Zarząd Cyfrowego Polsatu szacuje, iż całościowy koszt wezwania, obejmujący koszt nabycia 82.904.517 akcji własnych spółki, koszt organizacji wymaganych przepisami prawa gwarancji bankowych, koszty pośrednictwa, doradztwa oraz inne koszty, nie przekroczy łącznej kwoty 2,93 mld zł.

Zamiarem stron porozumienia jest ogłoszenie wezwania w dniu 28 września 2021 roku.


Oświadczenie Zygmunta Solorza dotyczące Grupy Polsat Plus:

Od początku mojej drogi biznesowej realizuję krok po kroku, etap po etapie strategię biznesową, która ma na celu sukcesywny rozwój firm, w których jestem większościowym udziałowcem.

Na początku był to jeden kanał telewizyjny i Telewizja Polsat, potem platforma cyfrowa – Cyfrowy Polsat, następnie doszedł Polkomtel i sieć Plus, w ostatnich latach Netia oraz Interia.

Wspólnie stworzyliśmy w ten sposób największą w Polsce grupę medialno-telekomunikacyjną, w zasadzie kompletną jeżeli chodzi o posiadane aktywa i w pełni przygotowaną do dalszej efektywnej działalności na rynku mediów i telekomunikacji. Ostatnie nasze działanie w obszarze telekomunikacji – partnerstwo z firmą Cellnex Telecom, mające na celu jak najszybszą i efektywną kosztowo rozbudowę sieci 5G w Polsce, pozwala mi stwierdzić, że wizja, jaką sobie założyłem, jest skutecznie realizowana i przynosi zaplanowane i zamierzone efekty.

Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana.

Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy.

Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat.

Zygmunt Solorz

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polsat Box
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...