Komunikat UM Bochnia ws. badań archeologicznych

dodano: 2017-04-26 21:48 | aktualizacja: 2017-04-26 22:16
autor: JS | źródło: UM Bochnia

Bochnia_rewitalizacja_360px.jpg
W związku ze sprzecznymi informacjami nt. badań archeologicznych na Rynku w Bochni Urząd Miasta Bochnia wydał uspokajający komunikat ws. programu „Rewitalizacji centrum miasta Bochnia”.


Rynek_2017_Bochnia_760px.jpg


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pracami archeologicznymi prowadzonymi na Rynku w Bochni i wieloma pytaniami związanymi z ich wykonywaniem informujemy Państwa, że:

Badania archeologiczne są przeprowadzone w ramach zlecenia pn. „Rewitalizacji centrum miasta Bochnia”, które dla miasta realizuje firma PM Projekt. 

W ramach tego zadania wydzielono następujące etapy:

I. Opracowanie koncepcji projektowej.
II. Wykonanie badań architektoniczno-archeologicznych na podstawie wytycznych konserwatorskich.
III. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/przebudowę/zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

Prace projektowe poszczególnych elementów prowadzone są w sposób umożliwiający etapowe wykonanie, osobno dla zadań:

- płyty Rynku,
- dziedzińca miejskiego (woonerf),
- remontu kamienic,
- układu komunikacyjnego (w podziale na drogi gminne i drogę wojewódzką),
- Placu Pułaskiego,
- Placu Okulickiego,
- odbudowy wieżyczki nadszybia Regis.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że prace archeologiczne na Rynku są jednym z etapów projektu „Rewitalizacja centrum miasta Bochnia” zakrojonego – jak widać z powyższego wyliczenia – bardzo szeroko. Równolegle prowadzone są również prace dot. „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2026.” i rewaloryzacji Plant Salinarnych. Rewitalizacją objęto teren ścisłego centrum miasta wraz ze śródmieściem i dwóch osiedli socjalnych. Obszar rewitalizacji Rada Miasta Bochnia przyjęła Uchwałą Nr XXVIII/224/16 z dnia 8 grudnia 2016 roku.

Obejmuje on:
podobszar nr 1 – Śródmieście Campi,
podobszar nr 2 – Osiedle Socjalne przy ul. Na Buczków,
podobszar nr 3 – Osiedle Socjalne przy ul. Kaima. 

Dla każdego z tych terenów, w ramach konsultacji społecznych Gmina Miasta Bochnia zorganizowała spotkania, w których udział wzięli mieszkańcy danego podobszaru, lokalni przedsiębiorcy, radni i członkowie zarządów osiedli. W trakcie dyskusji nad przedstawionymi projektami rewitalizacyjnymi prowadzone były ożywione rozmowy nad rozwiązaniami umożliwiającymi odwrócenie negatywnych trendów i stanu kryzysowego. 

Wszystkie działania muszą być spójne i harmonijne, jednocześnie określone przedziałami czasowymi. To olbrzymie przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2017-2026 ma wielorakie odniesienia i przyniesie określone skutki. Pozwoli na ożywienie obszarów zdegradowanych, uruchomienie nowych inicjatyw społecznych i gospodarczych, zwiększy atrakcyjność turystyczną miasta i jednocześnie pozwoli na uratowanie a może nawet odtworzenie wielu - zrujnowanych dziś - obiektów. 

Jeszcze przed możliwościami otwartymi regulacjami  tzw. ustawy o rewitalizacji Bochnia, jako jedno z pierwszych miast rozpoczęła prace nad ustaleniami takiego programu, który nie tylko przywróci historyczny charakter miastu, ale poprzez nowe rozwiązania pozwoli także na bardziej dynamiczny, jednocześnie zrównoważony rozwój miasta. 

Istotnie dnia 19 maja na Rynku ma się odbyć uroczystość z okazji Święta Strażaków i oddania w użytkowanie nowej siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Porozumienie pomiędzy wykonawcą a burmistrzem, pozwoliło na to, że odkrywki archeologiczne zakończą się wcześniej niż zakładano i to bez żadnego uszczerbku dla odsłoniętych i zbadanych znalezisk. 

Celem działań w zakresie prac archeologicznych, sondażowych jest odkrycie fundamentów dawnego ratusza. Z informacji jakie uzyskaliśmy od wykonawcy wynika, ze cel ten został osiągnięty. Wyniki badań pozwolą na podjęcie decyzji w jakim sposób w dokumentacji projektowej należy przewidzieć uczytelnienie pozostałości ratusza w płycie Rynku.

Rozważane są w związku z tym trzy scenariusze:

1. Pozostawienie w przyszłości części fundamentów ratusza za tzw. szybą a pozostałą część obrysu zaznaczyć innym rodzajem nawierzchni lub kolorystyką płytą Rynku z delikatnym, subtelnym podświetleniem w nocy.
2.  Wyniesienie części fundamentów ponad płytę Rynku i wykonanie siedzisk dla mieszkańców i turystów, pozostałe jak w wersji pierwszej.
3.  Wyznaczenie innym rodzajem nawierzchni obrysu i podświetlenie nocą.

Rozważane jest także połączenie tych wszystkich metod z umieszczeniem w centralnym miejscu posadowienia ratusza pamiątkowej tablicy informacyjnej. Zastosowanie któregoś z powyższych rozwiązań wymaga oczywiście zgody urzędu konserwatora zabytków. Po zakończeniu prac sondażowych, wykopy zostaną zasypane odpowiednim materiałem w sposób ustalonym z konserwatorem zabytków i nastąpi sporządzenie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej, która pozwoli na określenie przyszłych działań. 

Podkreślamy, że dalsze prace wokół całej płyty Rynku po uzyskaniu przez gminę dofinansowania w ramach działań rewitalizacyjnych, pod nadzorem konserwatora zabytków. Nie przewidywaliśmy i nie rozważano koncepcji pozostawienia na tym etapie otwartych wykopów w płycie Rynku, a przewidywany termin głównych prac na Rynku i wokół niego to lata 2018 do 2020. Warunkiem koniecznym dla ich rozpoczęcia jest uzyskanie dofinansowania zewnętrznego, zależnego od decyzji podjętej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020. 

Pół żartem, pół serio - z klimatu Barei - informujemy, że w razie przybycia najwyższych przedstawicieli władz państwowych , nie zamierzamy malować trawy na zielono, upiększać okien portretami polityków. Nie będziemy także w żadnych miejscach stawiać płotów odgradzających, ani nad miastem nie będzie latał żaden miś, natomiast byłaby to na pewno nobilitacja i miasta, i tak ważnej dla strażaków uroczystości.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Informacje
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...