Biblioteka w Bochni: Tweet do Króla Kazimierza

dodano: 2017-04-12 21:13
autor: Janusz Sulisz | źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka w Bochni

Powiatowa_biblioteka_Bochnia_360px.jpg Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni - Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. „#Kazimierz”, polegającym na stworzeniu autorskiego tweet’a o długości do 140 znaków, wyrażającego wdzięczność dla króla Kazimierza Wielkiego za zasługi dla naszego miasta.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Cel konkursu „#Kazimierz”

Celem konkursu jest zachęcenie utalentowanych uczniów do poznania historii Bochni,  pisania i używania nowych form wypowiedzi oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego człowieka. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu „Co za tydzień…Ale historia!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegóły dotyczące konkursu odnaleźć można w poniższym regulaminie.

Regulamin konkursu „#Kazimierz”:

1. Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni – Odział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Mickiewicza 5, zwaną dalej Organizatorem, w ramach realizacji projektu „Co za tydzień…Ale historia!”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki uczestników konkursu.
3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. 
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów z Bochni i powiatu bocheńskiego.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie autorskiego tweet’a o długości do 140 znaków, wyrażającego wdzięczność dla króla Kazimierza Wielkiego za zasługi dla naszego miasta.
7. Tweet to krótka wiadomość tekstowa (maks. 140 znaków) wyświetlana na profilu autora wpisu w serwisie społecznościowym Twitter oraz pokazywana użytkownikom, którzy obserwują dany profil. Angielskie słowo tweet oznacza ćwierkanie, ćwierkać.
8. Każda osoba może zgłosić jeden tweet, który należy dostarczyć do dnia 19 maja 2017 roku.
9. Prace należy podpisać: imieniem i nazwiskiem, podać wiek autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza oraz numer telefonu.
10. Prace można nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: dzieci[at]biblioteka-bochnia.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs #Kazimierz)  lub złożyć w wersji papierowej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Bochni, 
ul. Mickiewicza 5 (załącznik 1).
11. Przystępując do konkursu autor oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do tweet’a i nie narusza praw autorskich osób trzecich. Organizatorzy nie są odpowiedzialni za naruszenie praw autorskich z winy autora nadesłanego tweet’a.
12. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
II – uczniowie gimnazjum,
według następujących kryteriów: twórczy charakter tweet’a oraz zgodność z tematem. 
13. Tweet’y oceni jury powołane przez Dyrektora PiMBP.
14. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
15. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
16. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 25 czerwca 2017 roku podczas Pikniku Rodzinnego, odbywającego się w Parku Rodzinnym Uzbornia. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’u. Laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
17. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.  Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.  1204 ze zm.).
18. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni  przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym  do jego realizacji.
19. Przystępując do udziału w konkursie każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka w Internecie, stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-bochnia.pl celem promocji Biblioteki.
20. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Biblioteka zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych tweet’ów. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614-52-23).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Konkursy
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...