Burmistrz zaprezentował Program Rewitalizacji Bochnia

dodano: 2016-01-22 10:38 | aktualizacja: 2016-01-22 14:33
autor: KatKa | źródło: UM Bochnia

wizualizacja tężni Bochnia mini We czwartek, 21 stycznia 2016 roku, podczas konferencji prasowej, Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński zaprezentował roboczą wersję programu rewitalizacji miasta, otwierając tym samym kolejny etap konsultacji społecznych tego dokumentu.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Program Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025, będący efektem kilkumiesięcznych prac konsultacyjno-koncepcyjnych, zawiera propozycje wieloletnich działań, które do 2025 roku mają zaowocować gruntowaną przemianą centrum miasta. Opiera się on na dwóch, kluczowych, dużych projektach, zawierających szereg mniejszych podprojektów, których celem jest ożywienie ścisłego centrum miasta poprzez stworzeniem w nim przestrzeni dla mieszkańców oraz coraz liczniej odwiedzających miasto turystów i kuracjuszy.

Pierwszy z nich - Zintegrowany Projekt Rynek - zakłada między innymi przemodelowanie obecnego otoczenia Rynku wraz z uspokojeniem ruchu samochodów i utworzeniem przestrzeni rekreacyjnej, tzw. salonu miejskiego. Projekt zakłada również odnowę płyty Rynku z symbolicznym zaznaczeniem ratusza, który niegdyś znajdował się na centralnym placu miasta.Projektowane zmiany obejmą przyległe do Rynku ulice m. innymi: Solną, Dominikańską, Wąską, Szewską, Wolnicę, Mickiewicza, Plac św. Kingi, będące po części połączeniem z drugim sztandarowym projektem rewitalizacji. Zintegrowany Projekt Planty - to o nim mowa - poza rewaloryzacją, wymagającej pilnej interwencji zieleni Plant Salinarnych zakłada przywrócenie obecnej przez wieki w tym obszarze wody. Staw salinarny, usytuowany niegdyś u zbiegu ulic Orackiej i Regis symbolizować będzie nowoczesna multimedialna fontanna, dająca ulgę w upalne letnie dni. W jej obszarze, na tafli wody prezentowane będą udźwiękowione animacje multimedialne.Zupełnie nowym obiektem, ale ściśle związanym z solnym dziedzictwem Bochni, będzie tężnia solankowa wraz z komorą solną, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Plant. Poza bezdyskusyjnymi walorami zdrowotnymi obiekt będzie kolejną atrakcją turystyczną Bochni.Powstaną w ten sposób przestrzenie, w których chętnie się przebywa, wypoczywa, mieszka i inwestuje. Przestrzenie, w których bogata oferta zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach i promuje miasto. Gdzie zarówno mieszkańcy jak i turyści zawsze znajdą „coś dla siebie”, by w nietuzinkowy sposób spędzić czas, a przedsiębiorcy powód do rozpoczęcia lub rozszerzenia działalności.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią dopełnienie działań podjętych w obu projektach kluczowych. Łącznie tworzą one listę 53 projektów o sumarycznej wartości szacunkowej 118 mln złotych.

W przeważającej części to projekty Gminy Miasta Bochnia i jej jednostek organizacyjnych (Miejski Dom Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. St. Fischera, MCDiM Ochronka) – 37 projektów, ale także Powiatu Bocheńskiego, Kopalni Soli Bochnia, organizacji pozarządowych i partnerów prywatnych – kolejnych 16 projektów.

W zaproponowanej w Programie strukturze źródeł finansowania projektów 21,59% stanowią środki własne projektodawców, 9,15% kredyty i pożyczki, 64,74% środki z funduszy UE oraz 4,52% środki ze źródeł krajowych.

Zaprezentowany Program Rewitalizacji Bochni na lata 2015-2025 jest wynikiem kilkumiesięcznych prac powołanego w celu jego opracowania Zespołu, pracującego pod kierownictwem eksperta ds. rewitalizacji: dr inż. architekt Dagmary Mliczyńskiej-Hajdy. W skład zespołu weszli pracownicy Urzędu oraz przedstawiciel sektora pozarządowego. Prezentowany dokument powstał po szeregu wstępnych spotkań konsultacyjnych z różnymi grupami społecznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi i kluczowymi Partnerami (z różnych sektorów) działającymi na terenie objętym rewitalizacją, przy wykorzystaniu wyników badań ankietowych wśród mieszkańców i turystów oraz analizy danych z Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Powiatowej Policji, MOPS oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej i Ewidencji Ludności.

Zespół ds. Rewitalizacji zachęca mieszkańców Bochni i wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta do zapoznania się z treścią projektu Programu Rewitalizacji Bochni oraz zgłaszania uwag, propozycji i własnych pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Formy kontaktu:
- mailowo na adres: [email protected],
- pisemnie: składając wnioski/uwagi na dzienniku podawczym Urzędu lub wysyłając korespondencję na adres urzędu (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Rewitalizacja”).

Ostateczny termin zakończenia obecnego etapu konsultacji upływa 29 lutego 2016 r.
Dodatkowe informacje na temat Rewitalizacja Miasta oraz treść projektu Programu znajdują się na stronie internetowej miasta: www.bochnia.pl.

 
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Wydarzenia
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...