Staż w Sądzie Rejonowym w Bochni

dodano: 2014-05-22 12:10 | aktualizacja: 2014-05-22 17:40
autor: Janusz Sulisz | źródło: Sąd Rejonowy w Bochni

Sąd w Bochni Ogłoszono konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bochni na stanowisko urzędnika sądowego. Chodzi o jeden etat w ramach umowy na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
- rozpisywanie terminów rozpraw;
- sporządzanie i wysyłanie korespondencji;
- sporządzanie odpisów orzeczeń oraz uzasadnień;
- obsługa programów dot. działalności Sądu;
- sporządzanie wokand;
- wykonywanie innych czynności biurowych zleconych przez Prezesa Sądu, Sędziego, Kierownika sekretariatu

Wykształcenie:
wyższe co najmniej studia pierwszego stopnia lub średnie i uzyskany tytuł zawodowy.

Wymagania niezbędne:
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera (biegłość w pisaniu), posługiwania się kserokopiarką, faksem;
- samodzielność, operatywność, dobra organizacja pracy;
- pełna zdolność do czynności prawnych;
- nieposzlakowana opinia;
- komunikatywność;
- odporność na stres;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
- znajomość Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
- wiedza ogólna i wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
- dyplom ukończenia studiów lub średniej szkoły;
- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
- list motywacyjny;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- odpis z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
- podanie numeru telefonu kontaktowego;

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 5 czerwca 2014 roku na adres: Sąd Rejonowy w Bochni ul. Kościuszki 4, 32-700 Bochnia lub złożyć w tut. Sądzie w pokoju nr 8 - Dziennik Podawczy. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego .

Inne informacje:

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymogi zostaną umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu wraz z podaniem jego terminu i miejsca, tj. praktycznego sprawdzianu umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej. Nie będą brane pod uwagę wcześniej złożone podania. Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia .

Osoby niedopuszczone do konkursu zobowiązane są do odebrania przedłożonych dokumentów, gdyż Sąd nie będzie ich przesyłał.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 14 615 21 03.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Praca
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...