Apel o oddawanie krwi - brakuje 0 Rh-

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Bochni apeluje o zgłaszanie się dawców w punkcie działającym w Szpitalu Powiatowym w Bochni. Zaczyna brakować krwi. Pilnie potrzebna jest krew wszystkich grup z Rh -, w szczególności 0 Rh-.

Karta Dużej Rodziny: Przyjmowanie wniosków od 1.07

Od 1 lipca 2014 roku mieszkańcy Gminy Bochnia mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni. Karta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, tzn. dzieciom i rodzicom. Za rodzinę wielodzietną uważa się rodzinę zamieszkałą na terenie gminy Bochnia, w tym rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców/prawnych opiekunów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz członków Rodzinnego Domu Dziecka.

Zamknięcie ruchu pieszego na ul. Wygoda

W związku z przebudową wiaduktu kolejowego przy ulicy Wygoda, z dniem 6 czerwca 2014 roku o godzinie 8:00 wprowadzone zostanie zamknięcie ruchu pieszego. Ruch pieszy na drugą stronę linii kolejowej zostanie skierowany poprzez podziemne przejście dla pieszych, pod torami w stacji Bochnia, natomiast ruch kołowy pozostaje nadal zamknięty.

Rusza projekt skierowany do bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Fundacja BIS i fundacja MATIO rozpoczynają rekrutację do II edycji projektu „Pracuję w NGO”. Jest to bezpłatny projekt skierowany do poszukujących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki kompleksowemu wsparciu psychologicznemu i edukacyjnemu, 40 osób niepełnosprawnych zostanie przygotowanych do pracy na poszukiwanych w sektorze NGO (sektor organizacji pozarządowych) stanowiskach: specjalisty ds. PR i reklamy oraz księgowego. Pięć miesięcy stażu zawodowego pozwoli na zdobycie doświadczenia, rozwinięcie kompetencji, odkrycie być może uśpionego potencjału.

Rolnicy mogą starać się o preferencyjny kredyt klęskowy

Zgodnie z informacją uzyskaną w 20 maja 2014 roku z Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, poszkodowani rolnicy mogą starać się o preferencyjny kredyt klęskowy. Zobacz druki do pobrania dla rolników, którzy ponieśli stratę w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego w dniach 16 i 17 maja 2014 roku. Przypominamy, że gospodarstwo rolne jest to gospodarstwo dysponujące gruntami rolnymi o powierzchni większej niż 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego).

Staż w Sądzie Rejonowym w Bochni

Ogłoszono konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bochni na stanowisko urzędnika sądowego. Chodzi o jeden etat w ramach umowy na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ślusarz-spawacz

Firma AUTOPRODUKT z siedzibą w Łazach zatrudni ślusarza-spawacza z 10-letnim doświadczeniem.
Kontakt: tel./fax: 14 685 16 63, kom.: 693 460 943.

Życzenia dla Czytelników od zarządu Fundacji Salina Nova

Prezes i wiceprezes Fundacji Salina Nova, Adam Piskór i Artur Loryś, przesłali życzenia dla Czytelników portalu "Bochnia i Sól". ZMARTWYCHWSTANIA tego, co w nas najlepsze! Wiary i nadziei na lepsze jutro dla Mieszkańców Bochni i Bocheńszczyzny,
Miłości, pogody ducha i wiosennego uśmiechu  na co dzień :-)
życzy Zarząd i Członkowie Fundacji

Od 3.03 ul. Wygoda zamknięta na 3 tygodnie

Już wcześniej informowano, że w  związku z pracami wykonywanymi w ramach uzbrojenia BSAG ( Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej) przeprowadzone będzie ubezpieczenie wylotu z oczyszczalni ścieków deszczowych do rzeki Raba. Na czas robót od 3 marca 2014r. przez 3 tygodnie zamknięta będzie ulica Wygoda na odcinku od ul. Smyków do oczyszczalni ścieków.

Awarię oświetlenia ulicznego zgłoś do Tauronu

W związku z podpisaniem nowej umowy na świadczenie usług oświetlenia drogowego zawartej pomiędzy Gminą Miasta Bochnia, a Tauron Dystrybucja S.A. nastąpiła zmiana dotycząca zgłaszania braku prądu. Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do Tauron Dystrybucja S.A. pod numer telefonu 991.
Idź do strony
 
progress gif