Nowy bus w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

Od występu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bochni z okazji Dnia Babci i Dziadka rozpoczęło się spotkanie podczas którego podsumowano rok 2016 w placówce. Były piosenki, tańce z Dziadkami a na zakończenie występu kwiaty i życzenia. Następnie podsumowano inwestycje oraz podjęte działania, które wpłyną na warunki i jakość kształcenia oraz bezpieczeństwo.

Nowoczesna karetka dla Szpitala w Bochni

Decyzją Wojewody Małopolskiego Szpital Powiatowy w Bochni wzbogacił się o kolejny nowoczesny ambulans. Karetka służyć będzie głównie mieszkańcom powiatu bocheńskiego.

Bochnia: 1000 osób z darmowymi poradami prawnymi

W 2016 roku udzielono blisko 1 tys. darmowych porad prawnych w czterech punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego. Realizowana pomoc stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat.

Charytatywny Bal Solnego Grodu

Burmistrz Miasta Bochnia wraz z Prezesem Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. zapraszają do udziału w Charytatywnym Balu Solnego Grodu. Dochód z balu zostanie przekazany  na pomoc w utrzymaniu miejsca, w którym prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach k/Bochni.

Firma DOOR F. Filipek kupiła działkę w BSAG

10 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Bochnia odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż kolejnej działki w „Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej” - BSAG.

Konkursy ofert na zadania publiczne w Bochni w 2017

Dwoma zarządzeniami z 4 stycznia 2017 roku Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabory w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w 2017 roku. 

Radni uchwalili budżet powiatu bocheńskiego na 2017

29 grudnia, podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu, uchwalono budżet powiatu na 2017 rok. Nad przedstawionym przez starostę bocheńskiego Ludwika Węgrzyna projektem budżetu na rok 2017 pochyliło się 20 radnych, z czego 18 wydało opinię pozytywną a dwóch radnych było przeciwnych. Na priorytetowe zadania przeznaczono prawie 21 mln zł.

Szpital w Bochni z nowoczesną Sterylizatornią

To krok milowy w poprawie bezpieczeństwa pacjentów i pracy personelu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Bochni – tak uruchomienie w Bochni jednej z najnowocześniejszych w regionie Centralnej Sterylizatorni ocenia dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni Jarosław Kycia.
Wczoraj uroczyście otwarto tę ważną dla bocheńskiego Szpitala inwestycję z udziałem władz powiatu bocheńskiego oraz województwa Małopolskiego.
 

Historyczne centrum Bochni tematem warsztatów kreatywnych

19 grudnia 2016 r. odbyły się warsztaty kreatywne, których celem było zebranie pomysłów na rewitalizację 5 przestrzeni publicznych  (tzw. wnętrz urbanistycznych) w historycznym centrum Bochni.

System monitoringu powodziowego w Bochni

28 listopada 2016 r. Starostwo w Bochni uruchomiło system monitoringu powodziowego dla powiatu bocheńskiego. Inwestycja ta kosztowała ponad 93 tys. zł. Telemetryczna stacja hydrologiczna powstała na rzece Stradomka w Łapanowie. Powstał też system SMS  dla służb zarządzania kryzysowego służący do ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym. Przy budowie stacji zastosowano urządzenia o wysokim standardzie zgodne z normami obowiązującymi w IMGW. 
Idź do strony
 
progress gif